Log på
Login formular
Login
Password
Har du glemt dit password?
Opret din konto
Registreringsformular
Civil status
Fornavn
Efternavn
Login
Password
Password tjek
E-mail
E-mail tjek
Land
 Hold mig informeret om Royal Canin nyheder.
Schæfer
For yderligere informationer
89 15 35 55
Royal Canin - Schæfer
www.breednutrition-rc.com - © 2017 Royal Canin - Lovmæssig meddelelse

Juridisk meddelelse

1 – Ejer af hjemmesiden

Denne hjemmeside er ejet af “ROYAL CANIN”, et aktieselskab med en kapital på 30.504.180 euro, registreret hos selskabsregisteret i Nîmes (Frankrig) som B 700 200 983, momsnummer FR61700200983, med hovedkontor på RN 113 – 650, avenue de la Petite Camargue – 30470 AIMARGUES, Frankrig - +33 4 66 73 03 00
Ejeren af hjemmesiden gør besøgende på hjemmesiden opmærksom på nedenstående punkter.

2 – Brugere af hjemmesiden

Brugeren af hjemmesiden bekræfter at have den nødvendige kompetence og de rette midler til at få adgang til og bruge denne hjemmeside.
Brugeren af hjemmesiden www.royalcanin.com skal sikre, at det anvendte it-system ikke har nogen form for virus og at det fungerer korrekt.
Brugeren erklærer også at have læst den juridiske meddelelse og accepterer at overholde vilkår og bestemmelser i denne.

3 – Tilgængelig information og service

Formålet med hjemmesiden www.royalcanin.com er at stille information og service til rådighed for offentligheden.
Dele af det redaktionelle indhold og den tilbudte service på “www.royalcanin.com” kan stamme fra eksterne serviceleverandører og være stillet til rådighed enten direkte på hjemmesiden eller via links til disse leverandører. Brugere af hjemmesiden anerkender, at for de hjemmesider, som er tilgængelige via links, er det udelukkende de personer, der står for hjemmesiderne, som er ansvarlige for information og indhold på disse hjemmesider.

4 – Brug af information

Redaktøren kan ikke garantere brugeren, at den givne information er uden fejl og udeladelser.
Det er udelukkende brugerens ansvar at benytte den information, som findes på ”www.royalcanin.com”, fornuftigt.
Som en konsekvens heraf anbefaler ”Royal Canin”, at brugeren tjekker information fundet på denne hjemmeside, før der tages nogen beslutninger.

5 - Indhold

”Royal Canin” og dennes serviceleverandører har eneret til alle data (tekster, lyde og billeder), som vises på siderne under ”www.royalcanin.com”.
Enhver reproduktion, fremstilling eller distribution af indholdet på hjemmesiden
www.royalcanin.com, helt eller delvist og uanset fremgangsmåde, til andet formål end privat brug, er lovstridigt.
Manglende overholdelse af dette forbud er en overtrædelse af loven, som vil føre til retsforfølgning af lovbryderen i henhold til civilretlige og strafferetlige bestemmelser.

6 – Navnet og logoet “Royal Canin”

Det er ikke tilladt på nogen måde at bruge eller reproducere navnene “Royal Canin” [Royal Canin] og ”www.royalcanin.com” eller ”Royal Canins” logo [Royal Canin] eller noget andet logo, alene eller kombineret, uanset kompetence, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ”Royal Canin”.
Navnet og logoerne er varemærker registrerede hos patentdirektoratet.

7 – Links til andre hjemmesider

Ethvert link til www.royalcanin.com uden forudgående skriftlig tilladelse fra Royal Canin er ikke tilladt.
Et link fra www.royalcanin.com til en anden hjemmeside betyder ikke, at Royal Canin godkender den pågældende hjemmeside eller dens indhold.
“Royal Canin” er ikke ansvarlig for oplysninger, holdninger og anbefalinger, der er tilgængelige via disse hjemmesider.
Desuden kan  uden dennes vidende være blevet linket til andre hjemmesider.
“Royal Canin” tillader ikke denne type link og fralægger sig ethvert ansvar for information på disse hjemmesider, deres indhold og forbindelse til “Royal Canin”.
“Royal Canin” er ikke ansvarlig for retssager, som måtte opstå mellem en partner og en bruger.
De konsulterede partnere er alene ansvarlige for at overholde de bestemmelser, som gælder for den service, der ydes til slutbrugere/klienter, og især de love og bestemmelser som gælder distancehandel, forbrugerbeskyttelse, falsk eller vildledende reklame, priser og produktoverensstemmelse.

8 - Databeskyttelse

Hjemmesiden www.royalcanin.com er registreret hos CNIL, den franske databeskyttelsesmyndighed. I henhold til den franske lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 oplyses brugere om, at personlige data kan blive bearbejdet til kommercielle og administrative formål. Disse data er bestemt for “Royal Canin”, som processing manager, og for enhver af virksomhederne i den gruppe, som ”Royal Canin” tilhører, og/eller kontraktuelle og/eller kommercielle partnere.
Anmodninger om information markeret med tegnet (*) er obligatoriske. Såfremt disse data ikke oplyses, kan brugeren ikke forvente at få opfyldt sine ønsker.
Alt efter omstændighederne har brugere ret til at få adgang til disse data, ret til at modsætte sig brugen af dem af berettigede årsager eller til at modsætte sig kommerciel kanvassing, og kan kræve ændringer, tilføjelser, opdateringer, låsning og fjernelse af upræcise eller ukomplette data ved at skrive til Royal Canin, 650 avenue de la Petite Camargue, 30470 Aimargues, Frankrig.

9 – Cookies – bevis på forbindelse

Brugerne informeres om, at når de går ind på hjemmesiden www.royalcanin.com, gemmes der ingen cookies permanent på deres computers hukommelse eller harddisk, mens de kigger på hjemmesiden, undtagen i forbindelse med detaljerede oplysninger, som er specifikke for andre tilbudte serviceydelser.
Brugerne anerkender, at de er blevet orienteret om, at “Royal Canin” midlertidigt kan gemme cookies på brugerens harddisk i forbindelse med et besøg på hjemmesiden.
En cookie er en datablok, som ikke gør det muligt at identificere brugere, men har til formål at registrere oplysninger, som er relevante for brugerens besøg på hjemmesiden.
Brugeren kan afvise cookies efter den procedure, som er beskrevet i følgende adresse: http://www.cnil.fr.

 
Langue = dk
Race = 8