Logg inn
Registrer deg
Brukernavn
Passord
Husk meg?
Glemt ditt passord?
Opprett din side
Registerings skjema
Siviltittel
Fornavn
Etternavn
Brukernavn
Passord
Passordkontroll
E-post
E-post kontroll
Land
 Jeg vil gjerne motta spennende og matnyttig informasjon fra Royal Canin.
Engelsk Bulldog
Velkommen til å kontakte vår kundeservice
23 14 15 40
Royal Canin - Engelsk Bulldog
www.breednutrition-rc.com - © 2017 Royal Canin - Opphavsrett

Opphavsrettigheter

1 – Nettsidens eier og redaktør
Denne nettsiden eies av ROYAL CANIN Norge AS, et aksjeselskap eid av Royal Canin i Frankriket, et Ltd selskap med en aksjekapital på 30504180 Euro, registrert hos Nîmes Trade & Company Register under nr. B 700 200 983, MVA-nr. FR61700200983 og hovedkontoret ligger i RN 113 - 650, avenue de la Petite CAMARGUE - 30470 AIMARGUES (Frankrike) - + 33 (0) 466 73 03 00

Redaktøren ber om at personer som besøker dette nettstedet gjør seg særskilt oppmerksomhet på følgende punkter:

2 - Nettstedets besøkende
Nettstedets besøkende erkjenner å ha den nødvendige kompetanse for å bruke dette nettstedet. Besøkeren av "http://www.breednutrition-rc.com/No/" erkjenner å ha bekreftet at IT-systemet ikke inneholder virus, og at den er i forsvarlig stand. Brukeren videre erkjenner å ha lest dette Juridiske og har samtykket i å samsvare med dette.

3 - Tilgjengelige data og tjenester
Formålet med "http://www.breednutrition-rc.com/No/" nettstedet er spesielt for å gjøre informasjon og tjenester tilgjengelig for allmennheten.
En del av redaksjonelt innhold og tjenester som legges ut på "http://www.breednutrition-rc.com/No/" kan stamme fra utenlandske tjenesteytere og være tilgjengelig, enten direkte på nettstedet eller via hypertekst-koblinger som peker mot sine områder. Brukeren erkjenner at dataene og innholdet på nettsidene som er tilgjengelig via en hyperkobling er eneansvarlig den personen som administrerer det eksterne nettstedet.

4 - Bruk av data
Nettredaktøren kan ikke garantere besøkende av ”royalcanin.no” at informasjonen på nettstedet er fritt for feil eller utelatelser. Derfor er besøkende av nettstedet ansvarlig for å bruke informasjonen tilgjengelig på "http://www.breednutrition-rc.com/No/" med egen vurdering. Følgelig, "Royal Canin" anbefaler at alle data fra nettstedet blir kontrollert før publisering.

5 - Innhold
Alle data (tekst, lyd medier og bilder) som finnes i "http://www.breednutrition-rc.com/No/" er den eksklusive eiendommen til Royal Canin og dens tjenesteleverandører. Enhver reproduksjon, representasjon eller sirkulasjon av "http://www.breednutrition-rc.com/No/" innhold, for andre formål enn privat, uansett medium er strengt forbudt. Unnlatelse av å observere slike forbud skal anses som piratkopiering, ansvarlig for sivil- eller strafferettslig rettergang med følger. 

6 - "Royal Canin" merkenavn og logo
Det er strengt forbudt å bruke eller gjengi "Royal Canin" og "http://www.breednutrition-rc.com/No/" merkenavn, eller til og med "Royal Canin" logo, enten alene eller i kombinasjon med andre logoer, uten skriftlig samtykke av "Royal Canin". Merkevaren og logoer er registrerte varemerker under den franske Intellectual Property Institute (INPI).

7 - hypertekstlinker

Eksistensen av en hyperkobling fra «www.royalcanin.no" mot et annet nettsted kan ikke innebære godkjenning av et slikt område, eller av innholdet. Royal Canin skal ikke holdes ansvarlig for noen data, meninger og anbefalinger uttrykt av slike tredjeparts nettsteder. Videre, "http://www.breednutrition-rc.com/No/" kan ha blitt koblet sammen, uten sin kunnskap til andre nettsteder via hypertekstlinker. "Royal Canin", nekter alt ansvar for data offentliggjort av andre nettsteder, for innholdet og for eventuelle forhold med "Royal Canin". "Royal Canin" kan ikke bli holdt ansvarlig for eventuelle tvister som kan oppstå mellom en partner og en bruker. Partnerne konsultert er selv ansvarlig for etterleve rekken forskrifter som gjelder i sammenheng med tjenestene til sluttbrukerne / kundene, spesielt de regler og bestemmelser om salg, forbrukerbeskyttelse, falsk eller villedende reklame, priser og konformitet av varer.

Langue = no
Race = 4